1- İstisnai Yoldan Türk Vatandaşlığının Kazanılması için Gerekli Belgeler ve Başvuru Makamı


Türk vatandaşı olmak isteyen yabancının mevzuatın 31-j maddesine göre alınan oturma izninden sonra vatandaşlık için talep edilen belgeler hazırlanıp dosya yapılarak başvuru yapılır.250.000 dolarlık gayrimenkul alımı yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılabilmesi için talep edilen belgeler şunlardır:

Vat-4 başvuru formu(örnek form)

Yatırımcı yabancının noterden onaylı ve Türkçe tercümesi yapılmış pasaport sureti

Yatırımcı yabancının ya kendi ülkesinden alınmış, Türk konsolosluğuna onaylatılmış veya Türkiye’deki uyruk ülkesi konsolosluğundan alınmış, Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığına onaylatılmış nüfus kayıt örneği

Uygunluk belgesi

Mevzuatın 31-j maddesine uygun olarak alınmış oturma izni belgesi

Yatırımcı yabancının ya kendi ülkesinden alınmış, Türk konsolosluğuna onaylatılmış veya Türkiye’deki uyruk ülkesi konsolosluğundan alınmış, Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığına onaylatılmış medeni hal belgesi

Yabancının kendisiyle beraber Türk Vatandaşı olmak isteyen eşi var ise eşi için düzenlenmiş Vat-4 başvuru formu

Yatırımcı yabancının eşinin noterden onaylı ve Türkçe tercümesi yapılmış pasaport sureti

Yatırımcı yabancının eşinin ya kendi ülkesinden alınmış, Türk konsolosluğuna onaylatılmış veya Türkiye’deki uyruk ülkesi konsolosluğundan alınmış, Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığına onaylatılmış nüfus kayıt örneği

Yabancının kendisiyle beraber Türk Vatandaşı olmak isteyen 18 yaşından küçük çocuğu/çocuklarının noterden onaylı ve Türkçe tercümesi yapılmış pasaport sureti/suretleri

Yabancının kendisiyle beraber Türk Vatandaşı olmak isteyen 18 yaşından küçük çocuğu/çocuklarının ya kendi ülkesinden alınmış, Türk konsolosluğuna onaylatılmış veya Türkiye’deki uyruk ülkesi konsolosluğundan alınmış, Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığına onaylatılmış nüfus kayıt örneği/örnekleri

Vatandaşlık başvuru ücretinin yatırıldığını gösterir makbuz

Usulüne uygun olarak düzenlenmiş ve özel olarak yetkilendirme olan vekaletname

Yabancıya ve eşine ait 2’şer adet Nüfus Genel Müdürlüğüne sunulmaya uygun biyometrik fotoğraf

Başvuru makamı Nüfus Genel Müdürlüğüdür. İl Göç İdaresi Müdürlüğü içinde Nüfus Genel Müdürlüğünün yatırım yoluyla vatandaşlık için özel birimi bulunması halinde buraya, bulunmaması halinde İl Nüfus Müdürlüklerine başvuru yapılır. 31-j ikamet izni alındıktan sonra kolaylık olması açısından göç idaresindeki Nüfus yatırım birimine başvuru ile ilgili olarak bilgi verilerek randevu almakta fayda vardır.31-j ikamet izni onaylandıktan sonra yukarıda zikredilen belgeler toplandıktan sonra dosya oluşturularak başvuru yapılır.

 

2-Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar


Vat-4 formu hem yatırımcı yabancı hem de eşi için düzenlenir. Bu formu eksiksiz bir şekilde doldurmak gerekmektedir. Formu doldurabilmek için gerekli bilgiler şunlardır:

Yabancının ve eşinin isim-soy ismi, uyruğu, anne adı, baba adı, doğum tarihi, doğum yeri(ülke-il), dinleri, cinsiyetleri, evlilik tarihleri, Türkçe isim ve soy isimleri, meslekleri, eğitim durumları, iletişim bilgileri (telefon, adres, mail adresi), daha önce herhangi bir suçtan mahkum olup olmadıkları ve devam eden yargılamaları olup olmadığı, çocuklarının isimleri, Türkçe isimleri, doğum tarihleri, doğum yerleri(ülke-il), anne-baba adları, uyrukları, dinleri, cinsiyetleri, yabancının yabancı kimlik numarası

Bu form doldurulurken dikkat edilmesi gereken önemli bir husus adresin net bir şekilde belirtilmesidir (mahalle-sokak/cadde-bina numarası-kapı numarası-ilçe-il). Sistemde kayıtlı olacak şekilde bilgilerin girilmesi gerekmekte olup, sistemde kayıtlı olmayan bilgiler olması durumunda sıkıntı çıkmaktadır. Ayrıca bu adrese güvenlik soruşturması için kolluk kuvvetleri gideceği hususu da dikkate alınmalıdır.

Form bilgisayarda, 8 punto olarak Ariel yazı formatında doldurulmalıdır.

Formda çocuklar için 3 adet bölüm bulunmakta olup 3 ten fazla çocuk için ek bir form sadece fazla çocuk için doldurulur ve ilk forma eklenir.

Noterden onaylı ve Türkçe tercümesi yapılmış pasaport suretleri Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bütün aile üyeleri için ayrı ayrı alınır.

Nüfus kayıt örneği her bir aile bireyi için ayrı ayrı alınabileceği gibi, bütün aile üyelerinin ayrıntılı nüfus bilgilerinin olması şartıyla tek bir belge içinde de alınabilir. İsim-soy isim, baba adı, anne adı, doğum tarihi ve yeri, uyruk mutlaka olmalıdır. Hatta evlenme tarihi açıkça yazıldığı takdirde medeni hal belgesi de nüfus kayıt örneği ile aynı belge içerisinde yer alabilir. Tek bir belge alınması durumunda tek bir belge yatırımcı yabancının belgelerinin altına koyulur, diğer aile üyeleri için ayrıca bu belgeden koymaya gerek yoktur. Bu belgenin yabancının kendi ülkesinden alınması durumunda apostil şerhli olması zorunludur.

Vatandaşlık başvuru ücreti kaymakamlık veznesine yatırılır. Bütün aile üyeleri için ayrı ayrı ödeme yapılır. Yatırım yoluyla vatandaşlık için bu ücret kişi başı 15 TL’dir.

Fotoğraf sadece yatırımcı yabancı ve eşi için verilir. Çocuklar için fotoğraf verilmesi zorunlu değildir.

Belgeler toplandıktan sonra her bir evrağın fotokopisi çekilir. İki adet dosya hazırlanır.

Belgelerin aslının sunulması zorunludur. İstisnası vekaletname aslı gibidir yapılarak sunulabilir.

Dosya evrak sıralaması şu şekildedir: Yatırımcı yabancının formu ve evrakları, uygunluk belgesi, oturma izni, vatandaşlık başvuru ücretinin yatırıldığını gösterir makbuz, eşe ait başvuru formu ve evrakları, çocuklara ait evraklar ve vekaletnamedir.

Yorumlar

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. projegrupkurumsal.com’u kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz. Çerez politikamız için tıklayın.
Proje Grup whatsapp numarası