Yasalara göre, en az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilen yabancılar Türk vatandaşlığı kazanabilirler.

 

Buna göre en az elli 50 kişilik istihdam oluşturan yabancı gerçek kişiler aşağıda yer alan belgeler ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na (Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü) yazılı başvuruda bulunarak uygunluk belgesi talep edebilirler:

1-) Başvuru sahibine ait noterden alınmış imza beyannamesi,

2-) İstihdam Bilgi Formu,

3-) Geçerli pasaport ve pasaportun noter onaylı Türkçe tercümesi,

4-) Dört adet renkli fotoğraf,

5-) En az 50 kişilik Türk vatandaşı istihdamının bulunduğu şirket veya şirketlerin ortaklık ve sermaye paylarını gösterir ticaret sicil gazetesi kayıtları ve güncel tarihli Ticaret Sicil Tasdiknamesi,

6-) Yabancı gerçek kişinin sahibi veya ortağı olduğu işyerlerinde sigortalı olarak çalışan kişilerin listesini gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden alınmış güncel tarihli İşyeri Çalışan Listesi,

7-) Yabancı gerçek kişinin sahibi veya ortağı olduğu işyerlerinin vergi borcu durumunu gösterir Gelir İdaresi Başkanlığı sisteminden alınmış belge,

8-) Yabancı gerçek kişinin sahibi veya ortağı olduğu işyerlerinin sosyal güvenlik prim borcu durumunu gösterir Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden alınmış belge,

9-) Kamu kurumları tarafından yapılan idari denetimlerde şirkete son altı ay içerisinde idari para cezası kesilip kesilmediğine dair yazılı beyan, şayet ceza kesilmiş ise ilgili belgelerin ibrazı gerekir.

Başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca değerlendirilir. Herhangi bir eksikliği bulunmayan başvurular yedi  işgünü içerisinde sonuçlandırılır. Eksik bilgi ve belge ile yapılan başvurularda eksikliğin tamamlanması için başvuru sahibine otuz günlük süre tanınır. Bu süre içerisinde eksiklik giderilmezse başvuru reddedilmiş olur.

Yapılan değerlendirme sonucunda gerekli koşulları sağladığı anlaşılan yabancılara ilişkin başvuru sonuçları İçişleri Bakanlığına ve başvuru sahibine bildirilir.

Yorumlar

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. projegrupkurumsal.com’u kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz. Çerez politikamız için tıklayın.
Proje Grup whatsapp numarası