1-Gayrimenkul Alımı

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını istisnai yoldan kazanmak isteyen yabancı Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki bir gayrimenkulü satın alması gerekir. Yabancı, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde birden fazla gayrimenkul satın alabilir. Alınacak gayrimenkul/gayrimenkullerin değerinin 250 bin dolar ve üstü olması gerekir. Yabancı satın aldığı gayrimenkul ile ilgili olarak satış işlemi, satış bedelinin ödenmesi, satış sözleşmesinin yapılması, tapudaki işlemlerin gerçekleştirilmesi süreçlerini Türkiye Cumhuriyeti mevzuatlarına uygun olarak gerçekleştirmelidir.

-Yabancının taşınmaz alımında talep edilen belgeler;

· Taşınmazın Tapu Senedi veya tapu bilgileri,

· Uyruk bilgisini gösterir Pasaport / Ülke Kimliği (Gerektiğinde tercümesi ile birlikte),

· “Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın “Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB)’nin internet sayfalarında yayımlanmış olan değerleme kuruluşlarından alınacak “Taşınmaz Değerleme (Eksper) Raporu”

· Belediyeden, taşınmazın ''Emlak Rayiç Değeri Belgesi''

· Binalar için (konut, işyeri… vb.) zorunlu deprem sigortası poliçesi,

· Kimlik Bilgileri Beyan Formu ve Fotoğraf (son 6 ay içinde, 6x4 ebadında),

· Yabancı Kimlik Numarası Tesbiti (Göç netten yanıt alınamazsa vergi numarası ile işleme devam edilebilir.)

· Banka onaylı dekont,

· Türkçe bilmeyen taraf için yeminli tercüman (Bölge Adli Yargı Adalet Komisyonunca veya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca yetkilendirilen)

· Temsil var ise temsile ilişkin belge (Yurt dışında düzenlenen vekâletname ile işlem yapılması halinde ise, 2015/5 (1767) sayılı genelge ile aranan şartların taşınması gerekmektedir.)

-Taşınmaz satışında değerleme raporu alınması

Yabancının taşınmaz satın alması sürecinde taşınmaza ilişkin olarak değerleme kuruluşlarından Taşınmaz Değerleme Raporu alınması gerekmektedir. Resmi senette beyan edilen satış bedeli/bedelleri ve/veya satış vaadinde belirlenen değer/değerler toplamı, değerleme raporundaki değer/değerler toplamı ve bedel transferleri/ödemeleri toplamı, yani değer tespitine esas alınan üç değer türü en az 250 Bin doları sağlamalıdır.

Alınacak değerleme raporunun geçerlilik süresi düzenlenme tarihinden itibaren 3 aydır.

Taşınmaz bedelinin yabancı veya Türk bankaları aracılığı ile Türk parası veya döviz olarak gerçekleştirilmesi mümkündür. Elden yapılan ödemeler geçersizdir. Ödeme yapıldıktan sonra ödeme yapılan bankadan imzalı/onaylı dekont alınması zorunludur.

2-Tapuya Beyanda Bulunulması ve Uygunluk Belgesi

İstisnai yoldan Türk Vatandaşı olmak isteyen yabancı 250.000 Dolarlık gayrimenkul alımı yaptıktan sonra bu gayrimenkul satışının mevzuat kapsamında Türk Vatandaşlığı kazanmaya uygunluk teşkil ettiğine ilişkin bir uygunluk belgesi almak zorundadır. İşbu belge için başvuru süreci şu şekildedir.

    Taşınmazın satışından sonra satışın yapıldığı tapu dairesine yabancının bizzat kendisinin giderek ilgili taşınmazı 31-j’ye göre 3 yıl boyunca satmayacağına dair beyanda bulunması ve şahsına uygunluk belgesi verilmesini talep etmesi gerekmektedir.

    Başvuru taşınmazın devredildiği ilçe tapu dairesine yapılır. Uygunluk belgesi verilebilmesi için gerekli evraklar tapu kaydı, usulüne göre düzenlenmiş değerleme raporu, 250.000 Doları bulan ödemeleri gösterir onaylı/imzalı banka dekontu, taşınmazın 3 yıl boyunca satılmayacağına ilişkin tapu beyanı ve başvuru formudur. Bu belgelerin eksiksiz ve usulüne uygun düzenlenmiş olması çok önemlidir. Uygunluk belgesi verilmesi işlemi ilçe tapun dairesinin hazırladığı dosya ile bölge tapu müdürlüklerince yapılmaktadır. Uygunluk belgesinin birer sureti tarafa, göç idaresi genel müdürlüğüne, nüfus işleri genel müdürlüğüne ve ilgili ilçe tapu müdürlüğüne gönderilmektedir.

 

Yorumlar

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. projegrupkurumsal.com’u kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz. Çerez politikamız için tıklayın.
Proje Grup whatsapp numarası